Отзывы Бекмагамбетова Шинар .

Мен Бекмагамбетова Шинар Мейрамовна логиным bankir varna-tour компаниясына 20.09.2016ж тиркелип, командаммен биригип жумыс истеп жатырмыз. Бул компания оте жылдам жане тез, 15 кун ишинде ушинши программага кирип алтын сагат иегери болдым. Командаммен ауыз биршиликпен жумыс истегеннин аркасында, Кульман Шамаровнага алгысымды билдиремин алла сизге куш куат берсин.                                                                                                                                                                                                                                                                           Image title

Вход

вход